Казанның иң яхшы мәктәпләре /рейтинг/

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы башкала мәктәпләре арасында иң-иңнәрен ачыклаган рейтинг тәкъдим итә. Әлеге рейтингка урта гомумбелем бирү мәктәпләре белән беррәттән өстенлекле дәрәҗәдәге уку йортлары да бергә тупланган. Бәяләмә төрле критерийлар буенча башкарылган һәм урыннар гомуми баллга карап бирелгән.

Авиатөзелеш районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

Лицей №145

113,53

1,26

2

СОШ№119

95,00

1,25

3

СОШ№112

86,73

1,14

4

СОШ №62

99,04

1,10

5

СОШ №33

98,26

1,09

6

Гимназия №5

97,00

1,08

7

Гимназия №36

95,27

1,06

8

СОШ №147

79,78

1,05

9

СОШ №77

79,49

1,05

10

Гимназия №37

89,06

0,99

11

Гимназия №10

86,00

0,96

12

СОШ №60

71,61

0,94

13

СОШ №117

67,16

0,88

14

Лицей №26

77,96

0,87

15

Гимназия №14

75,67

0,84

16

СОШ №54

75,21

0,84

17

СОШ №115

62,15

0,82

Вахитов районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

СОШ №12

125,00

1,52

2

Лицей №131

128,07

1,29

3

СОШ №18

122,00

1,23

4

Гимназия №27

112,00

1,13

5

Лицей №116

110,34

1,11

6

СОШ №39

108,19

1,09

7

СОШИ «СОлНЦе»

105,02

1,06

8

СОШ №51

84,96

1,03

9

Гимназия №96

100,83

1,02

10

СОШ №41

83,00

1,01

11

СОШ №98

82,94

1,01

12

Гимназия №1

99,00

1,00

13

Лицей №5

92,06

0,93

14

Гимназия №3

90,84

0,92

15

Гимназия №28

85,38

0,86

16

СОШ №80

80,00

0,81

17

СОШ №13

62,01

0,75

18

СОШ №14

57,00

0,69

19

СОШ №1

60,27

0,61

Киров районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

Гимназия-интернат №4

120,35

1,32

2

СОШ №57

91,71

1,18

3

Гимназия 4

101,00

1,10

4

СОШ №153

84,62

1,09

5

Гимназия №15

97,00

1,06

6

Гимназия №3

94,00

1,03

7

Гимназия №50

93,00

1,02

8

СОШ №67

77,82

1,00

9

СОШ №81

89,51

0,98

10

СОШ №151

87,99

0,96

11

СОШ №135

86,18

12

СОШ №8

71,05

0,92

13

СОШ №137

82,74

0,90

14

СОШ №70

81,82

0,89

15

СОШ 32

65,51

0,85

16

Гимназия №152

74,12

0,81

Мәскәү районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

Лицей-интернат № 2

146,91

1,39

2

СОШ №20

91,82

1,23

3

Гимназия №94

126,84

1,20

4

Гимназия №122

119,02

1,13

5

Гимназия №102

114,45

1,09

6

СОШ №133

80,42

1,08

7

СОШ №99

79,53

1,07

8

СОШ №64

79,07

1,06

9

Гимназия№ 2

112,00

1,06

10

Гимназия №17

110,00

1,04

11

СОШ №34

76,00

1,02

12

Гимназия №12

106,00

1,01

13

СОШ №87

70,48

0,95

14

Гимназия №9

99,00

0,94

15

СОШ №120

95,06

0,90

16

Гимназия №75

94,81

0,90

17

СОШ 55

81,10

0,77

18

СОШ №130

50,61

0,68

19

СОШ №65

69,87

0,66

Яңа Савин районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

Лицей-интернат №7

133,21

1,28

2

Гимназия №7

130,43

1,26

3

СОШ №9

119,91

1,15

4

лицей №177

118,47

1,14

5

Гимназия №155

118,00

1,14

6

СОШ №146

116,44

1,12

7

СОШ №43

80,72

1,08

8

СОШ №49

80,66

1,08

9

СОШ №170

110,71

1,07

10

СОШ №31

77,00

1,03

11

СОШ 179

106,79

1,03

12

СОШ №38

73,04

0,98

13

СОШ №23

101,76

0,98

14

СОШ №89

100,50

0,97

15

СОШ №103

70,92

0,95

16

СОШ №91

69,77

0,94

17

СОШ №113

96,85

0,93

18

СОШ №85

95,38

0,92

19

СОШ №71

93,72

0,90

20

СОШ №165

93,05

0,90

21

Гимназия №13

90,00

0,87

22

СОШ №132

86,52

0,83

23

СОШ №143

76,12

0,73

Идел буе районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

Гимназия №19

138,12

1,37

2

Лицей №83

128,96

1,28

3

СОШ №129

97,45

1,26

4

Гимназия №139

120,41

1,20

5

Гимназия №6

119,64

1,19

6

СОШ №136

91,96

1,19

7

Гимназия №40

113,05

1,12

8

СОШ №69

86,63

1,12

9

Лицей №35

111,19

1,10

10

СОШ №127

83,15

1,07

11

СОШ №88

81,26

1,05

12

Гимназия №18

104,00

1,03

13

СОШ №68

102,00

1,01

14

СОШ №173

77,33

1,00

15

Лицей №78

99,78

0,99

16

Гимназия №16

99,00

0,98

17

Гимназия №21

95,77

0,95

18

СОШ №17

73,00

0,94

19

СОШ №100

72,89

0,94

20

СОШ №114

72,73

0,94

21

СОШ №24

89,61

0,89

22

СОШ №82

89,00

0,88

23

СОШ 73

67,76

0,87

24

СОШ №48

88,00

0,87

25

Гимназия №52

87,60

0,87

26

СОШ №150

67,26

0,87

27

СОШ №42

65,82

0,85

28

СОШ №97

64,01

0,83

29

СОШ №10

80,00

0,79

30

СОШ №95

70,23

0,70

Совет районы

Гомумбелем бирү оешмасы

Баллар суммасы

Кr (рейтинг коэффициенты)

1

СОШ №175

125,00

1,43

2

Лицей №159

143,33

1,39

3

СОШ №72

136,16

1,32

4

Гимназия №8

133,13

1,29

5

Лицей №121

124,37

1,21

6

Гимназия №93

111,88

1,09

7

СОШ №169

95,06

1,09

8

Гимназия №90

108,77

1,06

9

Гимназия №20

108,17

1,05

10

Лицей №149

105,41

1,02

11

СОШ №144

105,33

1,02

12

СОШ №141

105,26

1,02

13

Гимназия №125

105,00

1,02

14

Гимназия №11

101,00

1,02

15

СОШ №171

103,71

1,01

16

СОШ №111

87,00

0,99

17

СОШ №124

86,42

0,99

18

СОШ №161

86,23

0,99

19

СОШ №167

99,56

0,97

20

Гимназия №126

98,45

0,96

21

СОШ №58

82,27

0,94

22

СОШ №47

81,43

0,93

23

СОШ №156

80,23

0,92

24

СОШ №174

79,91

0,91

25

СОШ №86

93,71

0,91

26

Гимназия №140

79,17

0,90

27

СОШ №84

75,50

0,89

28

СОШ №101

77,76

0,89

29

СОШ №15

90,31

0,88

30

СОШ №166

76,00

0,87

31

Лицей №110

88,21

0,86

32

Лицей-инженерный центр

86,00

0,84

33

СОШ №22

82,04

0,80

34

СОШ №79

67,78

0,77